Hva er økologisk?

Brente kaffebøner

Begrepet “økologisk” kan bety minst to forskjellige ting:

1. Det er en ide, eller en metode for bærekraftig landbruk.

2. Det er en merkeordning for produkter produsert og godkjent etter et bestemt regelverk.

En ide, eller metode for bærekraftig landbruk
Økologisk landbruk og bærekraftig landbruk er begreper som ofte er tatt i bruk for å beskrive et miljøvennlig landbruk. Det er begreper som er tatt i bruk i den offentlige debatten for å beskrive en landbruksproduksjon der hensynet til miljø, bærekraft og naturens kretsløp har hovedfokus.

Det er ikke etablert et entydig internasjonalt og/eller europeisk regelverk for å beskrive hva som ligger i et bærekraftig landbruk og samfunn. Ambisjonen i et bærekraftig system er at ressursene ikke skal ødelegges i forhold til de behov kommende generasjoner har.

En merkeordning
I Norge er ordet økologisk knyttet til et konkret regelverk og er således en offentlig garanti. Det er ikke lov å selge et produkt som økologisk uten at produksjonen er kontrollert og godkjent etter regelverket.
Det offentlige regelverket for økologisk produksjon er et minimums-regelverk for å sikre at produksjonen har foregått på en bestemt måte. Regelverket er til dels meget detaljert. Reglene revideres jevnlig dels ut fra ny kunnskap og kompetanse og dels for å etterkomme forbrukerkrav og forventninger. For å sikre at reglene følges, blir produsentene kontrollert minst en gang hvert eneste år.

I Norge er de offentlige reglene stort sett lik reglene som gjelder i EU. Alle økologiske regelverk er tilleggsregler i forhold til de som gjelder for konvensjonell produksjon.

I regelverket er det gitt følgende målsetting for økologisk landbruk:

Økologisk produktion er et samlet system til landbrugsforvaltning og fødevareproduktion, der kombinerer bedste praksis på miljøområdet, stor biodiversitet, bevarelsen af naturressourcer, anvendelsen af høje dyrevelfærdsnormer og en produktionsmetode, som imødekommer visse forbrugeres ønsker om produkter, der er fremstillet ved hjælp af naturlige stoffer og processer.

(Det finnes ingen offisiell norsk oversettelse, vi har derfor valgt å gjengi den danske oversettelsen).

 

Kort oppsummert betyr det at i økologisk produksjon er det større krav til dyrevelferd (mer plass og tilgang til lys og luft). Det legges stor vekt på å opprettholde jordens fruktbarhet gjennom dyrking av ulike vekster og forbud mot kunstgjødsel og kjemisk syntetiske plantevernmidler. Det er kun et lite antall tilsettingsstoffer er tillatt i foredlede produkter.

I den økologiske produksjonen prøver man å tilpasse seg naturens egne metoder og følge naturens egne kretsløp.

 

 

Kilde: Økologisk.no

debio

Relaterte artikler

Fra kaffebønne til kaffekopp

Kaffebønnen En kaffebønne er egentlig stenene inne i ett bær, som er på størrelse med ett kirsebær. Bæret er en belgfrukt, som vokser ...

VI VIL GJERNE HØRE FRA DEG!

Kontakt oss

Registrer navn og telefonnummer her, så vil vi prøve å besvare din henvendelse så godt som mulig.

Vi gjør vårt ytterste for at kaffen i koppen din skal være av høy kvalitet.


Skulle den allikevel ikke svare til dine forventninger, så vil vi svært gjerne høre om det!


Accept

Postboks
130 Sentrumm
0102 Oslo

Map

JOH. JOHANNSON KAFFE AS

TLF +47 23 11 77 00